วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุข่าวสารจราจร สวพ. FM 91 MHz และสถานีวิทยุเครือข่าย 8 สถานี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุข่าวสารจราจร สวพ. FM 91 MHz และสถานีวิทยุเครือข่าย 8 สถานี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

3,206,700.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,206,700.00

วันที่ประกาศ : 8 มี.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content