วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างที่ปรึกษาในการให้คำปรึกษา เพื่อติดตามประสิทธิภาพแบบจำลองการด้อยค่า (ECL Model) ในระหว่างปี 2566 – 2568 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างที่ปรึกษาในการให้คำปรึกษา เพื่อติดตามประสิทธิภาพแบบจำลองการด้อยค่า (ECL Model) ในระหว่างปี 2566 – 2568 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

9,000,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

8,998,278.75

วันที่ประกาศ : 7 มี.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content