วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างที่ปรึกษาประเมินผลกระทบเชิงบวกของการเป็นธนาคารเพื่อสังคม ประจำปี 2566 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างที่ปรึกษาประเมินผลกระทบเชิงบวกของการเป็นธนาคารเพื่อสังคม ประจำปี 2566 โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

3,900,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,287,649.50

วันที่ประกาศ : 3 มี.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content