วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างตรวจสุขภาพ ประจำปี 2566 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างตรวจสุขภาพ ประจำปี 2566 โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

9,560,800.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

9,560,800.00

วันที่ประกาศ : 1 มี.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content