วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างจัดกิจกรรมโครงการ “GSB Smart Franchise” โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างจัดกิจกรรมโครงการ “GSB Smart Franchise” โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

3,210,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,994,502.00

วันที่ประกาศ : 22 ก.พ. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content