วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบำรุงรักษาเครื่องออกสลากรางวัลสลากแบบไฟฟ้า และ UPS โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบำรุงรักษาเครื่องออกสลากรางวัลสลากแบบไฟฟ้า และ UPS โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

695,500.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

695,500.00

วันที่ประกาศ : 5 ม.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content