วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงาน CBS ส่วนที่ดัดแปลง ปรับปรุงและพัฒนาใหม่ ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงาน CBS ส่วนที่ดัดแปลง ปรับปรุงและพัฒนาใหม่ ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

27,169,920.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

27,169,920.00

วันที่ประกาศ : 4 ม.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content