วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างจัดหาร้านค้าพันธมิตรและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับร้านค้าพันธมิตรทั่วประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้ ณ จุดขาย โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างจัดหาร้านค้าพันธมิตรและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับร้านค้าพันธมิตรทั่วประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้ ณ จุดขาย โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

2,650,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,650,000.00

วันที่ประกาศ : 19 ธ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content