วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการตรวจสอบและวิเคราะห์ภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Threat Intelligence) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการตรวจสอบและวิเคราะห์ภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Threat Intelligence) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,605,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,600,000.00

วันที่ประกาศ : 15 ธ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content