วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ ชุดวิธีปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) จำนวน 2 หลักสูตร โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ ชุดวิธีปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) จำนวน 2 หลักสูตร โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

1,980,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,980,000.00

วันที่ประกาศ : 3 พ.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content