วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ช่องทาง Online Marketing Oops โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ช่องทาง Online Marketing Oops โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,196,826.03

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,196,826.03

วันที่ประกาศ : 24 พ.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content