วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างพัฒนาระบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Receipt) -All Products รองรับการแจ้งความประสงค์ขอรับใบเสร็จรับเงินจากระบบงาน CBS โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างพัฒนาระบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Receipt) -All Products รองรับการแจ้งความประสงค์ขอรับใบเสร็จรับเงินจากระบบงาน CBS โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

3,230,887.50

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,230,887.50

วันที่ประกาศ : 23 พ.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content