วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างพัฒนาระบบ Selling Agent Gateway เพื่อรองรับการขายผลิตภัณฑ์กับพันธมิตร ผ่านช่องทาง Digital โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างพัฒนาระบบ Selling Agent Gateway เพื่อรองรับการขายผลิตภัณฑ์กับพันธมิตร ผ่านช่องทาง Digital โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

5,543,259.70

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

5,543,259.70

วันที่ประกาศ : 18 พ.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content