วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างผลิตสื่อองค์ความรู้ เรื่อง การควบคุมภายในด้านการปฏิบัติงานสาขา ประจำปี 2565

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างผลิตสื่อองค์ความรู้ เรื่อง การควบคุมภายในด้านการปฏิบัติงานสาขา ประจำปี 2565

วงเงินงบประมาณ

1,588,950.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,588,950.00

วันที่ประกาศ : 10 พ.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content