วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการลงทุน (Investment System) เพื่อรองรับการส่งใบ Confirmation ให้คู่ค้า ผ่าน E-mail โดยมีการเข้ารหัสข้อมูล โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการลงทุน (Investment System) เพื่อรองรับการส่งใบ Confirmation ให้คู่ค้า ผ่าน E-mail โดยมีการเข้ารหัสข้อมูล โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,999,167.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,999,167.00

วันที่ประกาศ : 10 พ.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content