วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาถนนกาญจนวิถี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาถนนกาญจนวิถี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

3,649,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,649,000.00

วันที่ประกาศ : 8 พ.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content