วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณ

1,265,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,230,000.00

วันที่ประกาศ : 7 พ.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content