วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางโทรทัศน์ “รายการ Happy Life กับคุณหรีด” โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางโทรทัศน์ “รายการ Happy Life กับคุณหรีด” โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

842,625.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

842,625.00

วันที่ประกาศ : 4 พ.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content