วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ชุดสาขา สำหรับโครงการขยายช่องทางการให้บริการ โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ชุดสาขา สำหรับโครงการขยายช่องทางการให้บริการ โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

824,072.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

818,551.35

วันที่ประกาศ : 2 พ.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content