วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาตอบสนองภัยคุกคาม (Incident Response Retainer) ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาตอบสนองภัยคุกคาม (Incident Response Retainer) ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

17,688,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

17,688,000.00

วันที่ประกาศ : 28 ก.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content