วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์บนรถโมบายของธนาคารออมสินสาขา ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์บนรถโมบายของธนาคารออมสินสาขา ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

798,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

798,000.00

วันที่ประกาศ : 29 ก.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content