วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างผู้ตรวจสอบอาคารและป้ายตราสัญลักษณ์(โลโก้)ธนาคารออมสิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างผู้ตรวจสอบอาคารและป้ายตราสัญลักษณ์(โลโก้)ธนาคารออมสิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

วงเงินงบประมาณ

1,741,100.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,741,100.00

วันที่ประกาศ : 21 ก.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content