วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการจัดโครงการศึกษาดูงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณ สำหรับผู้ได้รับรางวัลจริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการจัดโครงการศึกษาดูงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณ สำหรับผู้ได้รับรางวัลจริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

4,290,800.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,700,200.00

วันที่ประกาศ : 31 ต.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content