วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมหลักสูตร High Potential Programs and Leadership หลักสูตร Leadership and Visioning Programs และหลักสูตร Fundamentals of Supervision โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมหลักสูตร High Potential Programs and Leadership หลักสูตร Leadership and Visioning Programs และหลักสูตร Fundamentals of Supervision โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

1,230,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,230,000.00

วันที่ประกาศ : 24 ส.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content