วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาผู้จัดการสาขา ที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทีมขาย (Top Performance Branch) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาผู้จัดการสาขา ที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทีมขาย (Top Performance Branch) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

750,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

750,000.00

วันที่ประกาศ : 19 ส.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content