วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบำรุงรักษา SAN Storage สำหรับระบบจัดเก็บ Log ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบำรุงรักษา SAN Storage สำหรับระบบจัดเก็บ Log ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

2,471,700.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,471,700.00

วันที่ประกาศ : 15 ส.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content