วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างพัฒนาและติดตั้งใช้งานแบบจำลองวัดระดับความเสี่ยงเชิงพฤติกรรม (Behavior Scoring) สำหรับการบริหารจัดการลูกค้าสินเชื่อ พร้อมจ้างบำรุงรักษา ระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างพัฒนาและติดตั้งใช้งานแบบจำลองวัดระดับความเสี่ยงเชิงพฤติกรรม (Behavior Scoring) สำหรับการบริหารจัดการลูกค้าสินเชื่อ พร้อมจ้างบำรุงรักษา ระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

95,014,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

81,814,650.00

วันที่ประกาศ : 3 ส.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร