วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างผลิตของสมนาคุณให้แก่ลูกค้าที่ฝากสลากออมสินพิเศษ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างผลิตของสมนาคุณให้แก่ลูกค้าที่ฝากสลากออมสินพิเศษ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

2,107,500.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,107,500.00

วันที่ประกาศ : 25 ก.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content