วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุ FM 95.5 MHz (Hitz) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุ FM 95.5 MHz (Hitz) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,635,600.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,635,600.00

วันที่ประกาศ : 25 ก.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร