วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อจัดทำประมาณการทางการเงินเพิ่มเติม โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อจัดทำประมาณการทางการเงินเพิ่มเติม โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

997,791.75

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

997,791.75

วันที่ประกาศ : 19 ก.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content