วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางโทรทัศน์ ในรายการ Club Friday Show โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางโทรทัศน์ ในรายการ Club Friday Show โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

2,940,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,940,000.00

วันที่ประกาศ : 8 ก.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content