วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์บัตรเดบิต ออมสิน สบายใจ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์บัตรเดบิต ออมสิน สบายใจ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

973,304.74

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

973,304.74

วันที่ประกาศ : 7 ก.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content