วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาศูนย์การค้าไทยสมบูรณ์ ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาศูนย์การค้าไทยสมบูรณ์ ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

2,357,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,357,000.00

วันที่ประกาศ : 5 ก.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content