วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

3,623,400.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,623,400.00

วันที่ประกาศ : 1 ก.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร