วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเผยแพร่บทเพลงสรรเสริญพระบารมีในรูปแบบภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิน และเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณาธนาคารออมสินทางโรงภาพยนตร์ เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเผยแพร่บทเพลงสรรเสริญพระบารมีในรูปแบบภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิน และเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณาธนาคารออมสินทางโรงภาพยนตร์ เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

10,000,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

10,000,000.00

วันที่ประกาศ : 28 มิ.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร