วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบำรุงรักษา System Monitoring ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบำรุงรักษา System Monitoring ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

860,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

860,000.00

วันที่ประกาศ : 23 มิ.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content