วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ประมาณการทางการเงิน รวมถึงให้ความเห็นในการให้สินเชื่อ สำหรับสินเชื่อใหม่มีหลักประกัน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ประมาณการทางการเงิน รวมถึงให้ความเห็นในการให้สินเชื่อ สำหรับสินเชื่อใหม่มีหลักประกัน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,944,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,934,438.00

วันที่ประกาศ : 22 มิ.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content