วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างทำเข็มกลัดทองคำฝังเพชร รางวัลโครงการ GSB Awards 2021 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างทำเข็มกลัดทองคำฝังเพชร รางวัลโครงการ GSB Awards 2021 โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

1,250,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,250,000.00

วันที่ประกาศ : 22 มิ.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร