วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างทำชุดของแจกสำหรับผู้ประกอบการออนไลน์ ประจำปี 2565 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างทำชุดของแจกสำหรับผู้ประกอบการออนไลน์ ประจำปี 2565 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

600,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

522,160.00

วันที่ประกาศ : 19 พ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content