วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างออกแบบจัดทำบูธงาน Money Expo ประจำปี 2565 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างออกแบบจัดทำบูธงาน Money Expo ประจำปี 2565 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

27,987,095.48

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

27,987,095.48

วันที่ประกาศ : 5 พ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร