วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง : เรื่อง จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางโทรทัศน์ในรายการซุปตาร์พารวย โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง : เรื่อง จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางโทรทัศน์ในรายการซุปตาร์พารวย โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,755,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,755,000.00

วันที่ประกาศ : 29 เม.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content