วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างออกแบบอาคารอเนกประสงค์ และภูมิทัศน์ด้านหน้าธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างออกแบบอาคารอเนกประสงค์ และภูมิทัศน์ด้านหน้าธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

1,565,200.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,565,200.00

วันที่ประกาศ : 28 เม.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร