วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างพัฒนาระบบงาน GSB Corporate Internet Banking เพื่อรองรับระบบงาน e-Withholding Tax โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างพัฒนาระบบงาน GSB Corporate Internet Banking เพื่อรองรับระบบงาน e-Withholding Tax โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

4,010,850.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

4,010,850.00

วันที่ประกาศ : 21 เม.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content