วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพระบบงาน CBS ให้รองรับ PromptPay transaction โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพระบบงาน CBS ให้รองรับ PromptPay transaction โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

2,086,111.50

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,086,111.50

วันที่ประกาศ : 8 เม.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content