วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างที่ปรึกษาสอบทานการคำนวณสำรองประกันภัย รายไตรมาส และการกำหนดสมมติฐานที่เป็นค่าประมาณการที่ดีที่สุด ประจำปี 2565 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างที่ปรึกษาสอบทานการคำนวณสำรองประกันภัย รายไตรมาส และการกำหนดสมมติฐานที่เป็นค่าประมาณการที่ดีที่สุด ประจำปี 2565 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,912,400.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,908,652.59

วันที่ประกาศ : 28 มี.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content