วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างออกแบบและจัดทำรายงานประจำปี 2564 (Annual Report) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างออกแบบและจัดทำรายงานประจำปี 2564 (Annual Report) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,900,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,900,000.00

วันที่ประกาศ : 3 มี.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content