วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ระบบหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็ค ICAS จานวน 355 เครื่อง โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ระบบหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็ค ICAS จานวน 355 เครื่อง โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

2,045,318.30

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,045,318.30

วันที่ประกาศ : 17 ก.พ. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content