วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างทำ ปฏิทินสงกรานต์ ประจำปี 2565 โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างทำ ปฏิทินสงกรานต์ ประจำปี 2565 โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

640,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

638,400.00

วันที่ประกาศ : 7 ก.พ. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content