วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างจัดงานประกวด GSB Brand Ambassador และ GSB Smart MC 2022 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างจัดงานประกวด GSB Brand Ambassador และ GSB Smart MC 2022 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,808,300.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,808,300.00

วันที่ประกาศ : 23 ธ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content