วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อเปิดเป็นหน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศท่าอากาศยานนานาชาติสมุย จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อเปิดเป็นหน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศท่าอากาศยานนานาชาติสมุย จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,486,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,486,000.00

วันที่ประกาศ : 22 ธ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content